Recycology

Pentels miljøpolitik

Pentels miljøpolitik – Environmental Principles – blev formuleret i 1996 ud fra et ønske om at leve op til vores ansvar som medlemmer af det globale fællesskab.

Miljøpolitikken blev organisatorisk forankret i 1997 med dedikerede ressourcer til Miljøledelse og fremme af bæredygtighedsindsatserne i Pentel.

I 2003 oprettede vi “Corporate Environmental Management Committee”, hvis formål er at styrke Pentels indsats for miljøet på tværs af hele organisationen. Der er særlig opmærksomhed på vores produktion, som har den største, miljømæssige indvirkning på verden omkring os.

Pentel miljøpolitik (1996)

Grundlag 

Vi betragter det som vores ansvar at agere ansvarligt overfor både det lokale og det globale miljø. Det indebærer en forpligtelse til at bekæmpe forurening og at fremme miljøbevidsthed som en del af den daglige drift af vores virksomhed. 

Vores mål er at drive vores virksomhed på en måde, der er i harmoni med naturen, og at motivere vores medarbejdere til at gøre det samme. 

Forpligtelser 

  • Vi forpligter os til at inkludere miljøovervejelser i hele vores produktlivscyklus, fra design til bortskaffelse. 
  • Vi overholder alle miljølovgivninger og -regler, og arbejder proaktivt for miljøforbedringer både i og uden for Japan. 
  • I internationale aktiviteter respekterer og beskytter vi miljøet i de lande, vi opererer i. 
  • Ved opstart af nye projekter er vurdering af projektets indvirkning på miljøet og beskyttelse af det en fast del af planlægningen. 
  • Vi oplyser vores medarbejdere om miljøspørgsmål og sikrer, at vores kunder og samfundet omkring os er informeret om vores miljøinitiativer. 
  • Vi sikrer, at denne forpligtelse forstås og efterleves af alle medarbejdere, og vi stræber konstant efter at forbedre vores viden og forbedre vores teknologi til gavn for miljøet. 
Organisatorisk ramme for miljøledelse i Pentel Japan

Hent CSR-rapport

Pentels CSR-rapport er baseret på standarderne fra GRI (Global Reporting Initiative).

GRI blev grundlagt i 1997 og er en uafhængig, global organisation, der hjælper virksomheder og andre organisationer med at tage ansvar for deres miljømæssige, økonomiske og sociale påvirkning.

Hent Pentels nyeste CSR-rapport (2022) >
Engelsk version. PDF-version, åbnes i nyt vindue)