Recycology

Pentels miljøpolitikk

Pentels miljøpolitikk – Environmental Principles – ble formulert i 1996 ut fra et ønske om å leve opp til vårt ansvar som medlemmer av det globale fellesskapet.

Miljøpolitikken ble organisatorisk forankret i 1997 med dedikerte ressurser til miljøledelse og fremme av bærekraftighetsinnsatsene i Pentel.

I 2003 opprettet vi “Corporate Environmental Management Committee”, hvis formål er å styrke Pentels innsats for miljøet på tvers av hele organisasjonen. Det er særlig fokus på vår produksjon, som har den største miljømessige innvirkningen på verden rundt oss.

Pentel miljøpolitikk (1996)

Grunnlag 

Pentel anser det som vårt ansvar å handle ansvarlig overfor både det lokale og det globale miljøet. Dette innebærer en forpliktelse til å bekjempe forurensning og å fremme miljøbevissthet som en del av den daglige driften av vår virksomhet.

Vårt mål er å drive vår virksomhet på en måte som er i harmoni med naturen, og å motivere våre ansatte til å gjøre det samme.

Forpliktelser 

  • Vi forplikter oss til å inkludere miljøhensyn gjennom hele vår produktlivssyklus, fra design til avhending.
  • Vi overholder alle miljølover og -regler, og arbeider proaktivt for miljøforbedringer både i og utenfor Japan.
  • I internasjonale aktiviteter respekterer og beskytter vi miljøet i de landene vi opererer i.
  • Ved oppstart av nye prosjekter er vurdering av prosjektets innvirkning på miljøet og beskyttelse av det en fast del av planleggingen.
  • Vi informerer våre ansatte om miljøspørsmål og sikrer at våre kunder og samfunnet rundt oss er informert om våre miljøinitiativer.
  • Vi sikrer at denne forpliktelsen forstås og etterleves av alle ansatte, og vi streber konstant etter å forbedre vår kunnskap og forbedre vår teknologi til fordel for miljøet.
Organisatorisk rammeverk for miljøledelse i Pentel Japan

Last ned CSR-rapport

Pentels CSR-rapport er basert på standardene fra GRI (Global Reporting Initiative).

GRI ble grunnlagt i 1997 og er en uavhengig, global organisasjon som hjelper bedrifter og andre organisasjoner med å ta ansvar for deres miljømessige, økonomiske og sosiale påvirkning.

Last ned Pentels nyeste CSR-rapport (2022) >
(Engelsk versjon. PDF-versjon, åpnes i nytt vindu)