Pentel og FN’s verdensmål

Vi arbejder aktivt med flere af FN’s 17 verdensmål. Det gør vi blandt andet ved at igangsætte og støtte projekter, der understøtter de 17 mål. 

Udvalgte projekter, der understøtter FN’s verdensmål: 

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Et godt arbejdsmiljø  
Vi skaber et godt arbejdsmiljø for vores ansatte – uanset arbejdsområde og stilling. 

Et sikkert arbejdsmiljø
Pentels sikkerheds- og sundhedsvalg arbejder kontinuerligt for at forbedre sikkerheden og sundheden blandt vores medarbejdere. 

Samfund og uddannelse

Lokale sommerfestivaler 
Pentel afholder en årlig festival for medarbejdere og indbyggere i de japanske byer Ibaraki og Yoshikawa, hvor to af vores fabrikker ligger. 

Affaldsindsamling
Flere gange om året deltager samtlige ansatte på vores tre japanske fabrikker i affaldsindsamling og oprydning på veje og i parker omkring fabrikkerne. 

Sponsorering af børn i udviklingslande
Gennem NGO’er og private organisationer leverer vi skriveredskaber og kunstnerartikler til børn i udviklingslande. 

Pentels globale tegnekonkurrence for børn
Pentel har siden 1970 været hovedsponsor for World Children’s Painting Exhibition – en global tegnekonkurrence for skolebørn i alderen 6-15 år. Hvert år deltager ca. 80.000 børn i konkurrencen. Vinderne udvælges af et panel, der bl.a. tæller den japanske udenrigsminister. 

Klima- og miljøprojekter

Løbende monitorering af materialer og udstyr 
Vi monitorerer løbende, at vores omgang med kemiske stoffer og produktionsudstyr sker med hensyn til miljø og klima. 

Sammenhæng mellem forretningsaktiviteter og miljøpåvirkning
Vi arbejder hele tiden på at optimere og forbedre vores ressourceforbrug og på at reducere påvirkningen af miljøet. 

Reduktion af CO2-udledning 
Vi fokuserer på at reducere CO2-udledning ved at reducere energiforbruget, bruge genanvendte materialer og reducere spild i vores produktion. 

Beskyttelse af vandmiljøet
Vi monitorerer og evaluerer konstant indholdet i det spildevand, vi udleder fra vores produktion. På Pentels fabrik i Ibaraki, Japan, opdrættes spisefisk i spildevandstanken. Det holder tanken fri for alger og er desuden et synligt tegn på et sundt vandmiljø.

Samarbejde med partnere og leverandører

Tillidsfulde relationer 
Vi arbejder løbende på at opbygge og bevare en tillidsfuld og harmonisk relation med vores leverandører og distributører. Det gør vi bl.a. via seminarer og ved at deltage i messer og konferencer. Her introduceres nye produkter og vores partnere uddannes i produktviden og salgspolitikker.