Recycology

Pentels miljöpolicy

Pentels miljöpolicy – Environmental Principles – formulerades 1996 utifrån en önskan att leva upp till vårt ansvar som medlemmar i det globala samfundet.

Miljöpolicyn blev organisatorisk förankrad 1997 med dedikerade resurser för Miljöledning och främjandet av hållbarhetsinsatser inom Pentel.

År 2003 skapade vi “Corporate Environmental Management Committee”, vars syfte är att stärka Pentels ansträngningar för miljön över hela organisationen. Det läggs särskild vikt vid vår produktion, som har den största miljömässiga påverkan på världen omkring oss.

Pentels miljöpolicy (1996)

Grundval 

Pentel ser det som vårt ansvar att agera ansvarsfullt mot både den lokala och den globala miljön. Det innebär ett åtagande att bekämpa föroreningar och att främja miljömedvetenhet som en del av den dagliga driften av vårt företag.

Vårt mål är att driva vår verksamhet på ett sätt som är i harmoni med naturen, och att motivera våra anställda att göra detsamma.

Åtaganden 

  • Vi åtar oss att inkludera miljööverväganden i hela vår produktlivscykel, från design till bortskaffande.
  • Vi följer alla miljölagar och -regler, och arbetar proaktivt för miljöförbättringar både inom och utanför Japan.
  • I internationella verksamheter respekterar och skyddar vi miljön i de länder vi verkar.
  • Vid start av nya projekt är bedömningen av projektets påverkan på miljön och skyddet av den en fast del av planeringen.
  • Vi informerar våra anställda om miljöfrågor och säkerställer att våra kunder och samhället omkring oss är informerade om våra miljöinitiativ.
  • Vi säkerställer att detta åtagande förstås och efterlevs av alla anställda, och vi strävar ständigt efter att förbättra vår kunskap och förbättra vår teknik till förmån för miljön.
Organisatorisk ram för miljöledning i Pentel Japan

Ladda ner CSR-rapport

Pentels CSR-rapport är baserad på standarderna från GRI (Global Reporting Initiative).

GRI grundades 1997 och är en oberoende, global organisation som hjälper företag och andra organisationer att ta ansvar för sin miljömässiga, ekonomiska och sociala påverkan.

Ladda ner Pentels senaste CSR-rapport (2022) >
(Engelsk version. PDF-version, öppnas i nytt fönster)