Recycology

Pentel fokuserar på hållbarhet

Kreativitet för en bättre värld

Världen står inför stora utmaningar: klimatförändringar, brist på resurser, miljöföroreningar, fattigdom och kränkningar av mänskliga rättigheter. Det finns mycket att ta itu med.

På Pentel tror vi att kreativitet och utbildning bidrar till att människor engagerar sig och anstränger sig för en mer hållbar värld.

Våra produkter stödjer människors kreativa kraft och bidrar till vår intellektuella utveckling. Vi tror att det hjälper till att göra vår planet till en bättre plats att leva på. Också för kommande generationer.

Pentels miljömärkningar

Hållbarhet är högt på vår agenda, och har varit det långt innan miljöhänsyn blev ett globalt fokus. Idag har vi flera internationella och lokala miljöcertifikat. Både för vår produktion och våra produkter.

Eco Mark: Japanskt miljömärke etablerat av Japans miljöministerium. Inrättades 1989.

ISO 14001: Internationell standard för företags miljöledningssystem.

Recycology: Pentels hållbarhetskoncept. Etablerades 1996.

Läs mer om certifikaten här >


Pentel CSR-rapport

Pentels CSR-rapport är baserad på standarderna från GRI (Global Reporting Initiative).

GRI grundades 1997 och är en oberoende, global organisation som hjälper företag och andra organisationer att ta ansvar för sin miljömässiga, ekonomiska och sociala påverkan.

Ladda ner Pentels senaste CSR-rapport (2022) >
(Engelsk version. PDF-version, öppnas i nytt fönster)


Hållbarhet handlar också om kvalitet

Ett miljövänligt tillvägagångssätt till skrivredskap är att använda dem så länge som möjligt – och att välja påfyllningsbara produkter som är tillverkade av återvunnet material.

När du väljer Pentel väljer du en produkt som håller till sista droppen.

Fyll den på nytt istället för att slänga den

Har favoritpennan torkat ut? Misströsta inte – de flesta av våra produkter går att fylla på och användas igen. Det finns ju ingen anledning att slänga en bra penna bara för att bläcket tagit slut.

Foto: Melissa Askew

De 3 R:en: Reduce, Reuse, Recycle 

Pentels miljöinsats baseras på de 3 R:en Reduce, Reuse, Recycle:

Reduce 

 • Eliminering av plast i emballage 
 • Användning av biologiskt nedbrytbar plast i produktionen 
 • Pappersemballage av FSC-certifierat papper med miljövänligt tryck 
 • Utveckling av produkter som håller länge. 

 Reuse 

 • Innovativ design där enskilda delar kan bytas ut så att produkten håller längre.  

Recycle 

 • Material som utvinns ur produktionsavfall 
 • Produktion med återvunnet material som minskar belastningen på miljön
 • Skapa en affärsmodell som inte genererar avfall utifrån ett resursåtervinningsperspektiv.
Offiikart, CC0 Licens

Cirkulär ekonomi  

Pentel stödjer omställningen från linjär till cirkulär ekonomi.

Vi anser att världen måste ändra tankegången kring massproduktion och massavfall och istället rikta in sig på en ekonomi där slutmålet bör vara noll avfall.

Därför är Pentels mål att vår verksamhet i framtiden ska bedrivas enligt principerna för cirkulär ekonomi.

Pentels fabriker i Japan, Taiwan och Thailand är alla ISO 14001-certifierade för miljöhantering.
ISO 14001  omfattar hållbarhet, cirkulär ekonomi och har fokus på FN:s globala mål.   

Här kan du läsa en detaljerad beskrivning av ISO 14001 >
(PDF på engelska – öppnas i nytt fönster)


Pentel och omvärlden 

Hållbarhet handlar inte bara om miljö och klimat men även om mänskliga och sociala förhållanden. 

Hos Pentel har vi en mängd insatser som fokuserar på våra medarbetare, lokalsamhällen, leverantörer och samarbetspartners: 

 • Vi respekterar de mänskliga rättigheterna och följer alla lagar och regler
 • Vi köper inga råvaror från konfliktområden eller leverantörer utan de certifieringar som krävs
 • Vi jobbar för jämställdhet och mångfald bland våra medarbetare
 • Vi arbetar kontinuerligt för att säkra en bra och trygg arbetsmiljö för våra anställda
 • Vi prioriterar goda relationer till våra intressenter och samarbetspartners
 • Vi involverar oss i våra lokalsamhällen och stödjer projekt som stärker gemenskapen och förbättrar levnadsvillkoren.
Sommarfestival – Pentel Japan

Pentel och FN:s globala mål

Vi arbetar aktivt med flera av FN:s 17 globala mål. Det gör vi bland annat genom att dra igång och stötta projekt som också är i linje med de 17 målen.

Se hur vi arbetar med FN:s globala mål >