Recycology

Pentel är ett miljövänligt val

Pentels vision

Skrivredskap och konstnärsmaterial är verktyg som stärker människans glädje i att uttrycka sig.

Pennor av alla de slag ger våra tankar och idéer form och substans. Processen stödjer människans kreativa kraft och hjälper till att aktivera och utveckla både känslor och intellekt.

“Pentel förstärker glädjen i att uttrycka sig

Kreativitet för en bättre värld

Världen står inför stora utmaningar: klimatförändringar, minskade resurser, miljöföroreningar, fattigdom och kränkningar av mänskliga rättigheter. Det är en hel det att ta itu med.

Hos Pentel tror vi på att kreativitet och utbildning bidrar till att människor engagerar sig och aktivt arbetar för en mer hållbar värld.

Våra produkter stödjer både människans kreativa krafter och intellektuella utveckling. Det bidrar till att göra världen till en bättre plats – både miljömässigt och socialt.

Foto: Markus Spiske 

När du väljer skrivredskap märkta med Eco Mark eller Recycology väljer du både hög kvalitet och miljöhänsyn.

Pentel var pionjärer inom hållbar produktion av skrivredskap. Redan 1996 skapades hållbarhetskonceptet Recycology – långt innan världen satte miljöhänsyn i fokus.

Vi är stolta över att flera av våra produkter också bär det erkända, japanska miljömärket Eco Mark.

Recycology - BL77

Recycology-produkterna har den gröna logon tryckt på sidan.

Det är din garanti för att produkten du håller i handen är gjord med respekt för klimat och miljö.

Här kan du se alla produkter märkta med Eco Mark och Recycology >    


Pentels miljömärkningar

Recycology

Recycology är Pentels egna hållbarhetskoncept. Det har funnits sedan 1996 och baseras på 3 R: Reduce – Reuse – Recycle.

Recycology-märket är din garanti för att produkterna är gjorda av minst 50 % återvunnet material. De är också förpackade i emballage framställda av återvunnet material och kan ofta återfyllas.

Läs mer om Recycology >

Eco Mark

Eco Mark är en japansk miljömärkning etablerad 1989 av Japans miljöministerium. Det är erkänt över hela världen i linje med nordiska Svanen-märkningen och tyska Blauer Engel-märket.

Eco Mark-märket garanterar att produkterna uppfyller stränga kriterier för miljöhänsyn, däribland hållbar resursanvändning, energieffektivitet, låga CO2-utsläpp, återvinning och miljösäkerhet.

Eco Mark – officiell hemsida >
(På engelska – öppnas i nytt fönster)

ISO 14001:2015

Miljömålscertifikatet ISO 14001 är en global standard som årligen förnyas. ISO 14001 certifierar att verksamheter har fokus på att minska resursförbrukningen och miljöpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv.

Pentels fabriker i Japan, Taiwan och Thailand är ISO-14001-certifierade.

Under varje enskild produkt kan du se om den är framställd på en fabrik med ISO 14001-certifiering.

ISO 14001 – officiell hemsida >
(PDF på engelska – öppnas i nytt fönster)

ISO 14001
Recycology
Foto: Appolinary Kalashnikova 

Hållbarhet handlar också om kvalitet

Det mest miljövänliga sättet att använda skrivredskap är att använda dem så länge som möjligt – och att välja produkter gjorda av återvunnet material.

När du väljer Pentel väljer du en produkt som håller till sista droppen.

Fyll den på nytt istället för att slänga den

Har favoritpennan torkat ut? Misströsta inte – de flesta av våra produkter går att fylla på och användas igen. Det finns ju ingen anledning att slänga en bra penna bara för att bläcket tagit slut.

Foto: Melissa Askew

De 3 R:en: Reduce, Reuse, Recycle 

Pentels miljöinsats baseras på de 3 R:en Reduce, Reuse, Recycle:

Reduce 

 • Eliminering av plast i emballage 
 • Användning av biologiskt nedbrytbar plast i produktionen 
 • Pappersemballage av FSC-certifierat papper med miljövänligt tryck 
 • Utveckling av produkter som håller länge. 

 Reuse 

 • Innovativ design där enskilda delar kan bytas ut så att produkten håller längre.  

Recycle 

 • Material som utvinns ur produktionsavfall 
 • Produktion med återvunnet material som minskar belastningen på miljön
 • Skapa en affärsmodell som inte genererar avfall utifrån ett resursåtervinningsperspektiv.
Offiikart, CC0 Licens

Cirkulär ekonomi  

Pentel stödjer omställningen från linjär till cirkulär ekonomi.

Vi anser att världen måste ändra tankegången kring massproduktion och massavfall och istället rikta in sig på en ekonomi där slutmålet bör vara noll avfall.

Därför är Pentels mål att vår verksamhet i framtiden ska bedrivas enligt principerna för cirkulär ekonomi.

Pentels fabriker i Japan, Taiwan och Thailand är alla ISO 14001-certifierade för miljöhantering.
ISO 14001  omfattar hållbarhet, cirkulär ekonomi och har fokus på FN:s globala mål.   

Här kan du läsa en detaljerad beskrivning av ISO 14001 >
(PDF på engelska – öppnas i nytt fönster)


Pentel och omvärlden 

Hållbarhet handlar inte bara om miljö och klimat men även om mänskliga och sociala förhållanden. 

Hos Pentel har vi en mängd insatser som fokuserar på våra medarbetare, lokalsamhällen, leverantörer och samarbetspartners: 

 • Vi respekterar de mänskliga rättigheterna och följer alla lagar och regler
 • Vi köper inga råvaror från konfliktområden eller leverantörer utan de certifieringar som krävs
 • Vi jobbar för jämställdhet och mångfald bland våra medarbetare
 • Vi arbetar kontinuerligt för att säkra en bra och trygg arbetsmiljö för våra anställda
 • Vi prioriterar goda relationer till våra intressenter och samarbetspartners
 • Vi involverar oss i våra lokalsamhällen och stödjer projekt som stärker gemenskapen och förbättrar levnadsvillkoren.
Sommarfestival – Pentel Japan

Pentel och FN:s globala mål

Vi arbetar aktivt med flera av FN:s 17 globala mål. Det gör vi bland annat genom att dra igång och stötta projekt som också är i linje med de 17 målen.

Utvalda projekt som stödjer FN:s globala mål: 

Arbetsmiljö och säkerhet

En god arbetsmiljö  
Vi skapar en god arbetsmiljö för våra anställda – oavsett arbetsområde och ställning. 

En säker arbetsmiljö
Pentels hälso- och säkerhetsval arbetar kontinuerligt med att förbättra säkerheten och hälsan hos våra medarbetare.

Samhälle och utbildning

Lokala sommarfestivaler 
Varje år anordnar Pentel en festival för medarbetarna och invånarna i Ibaraki och Yoshikawa där våra fabriker finns.

Insamling av avfall
Flera gånger om året deltar alla anställda på våra tre japanska fabriker i sophanteringen och städningen av vägar och parker runt om fabrikerna.

Sponsring av barn i utvecklingsländer
Genom ideella och privata organisationer skickar vi skrivredskap och konstnärsmaterial till barn i utvecklingsländer.

Pentels globala teckningstävling för barn
Sedan 1970 har Pentel varit huvudsponsor för World Children’s Painting Exhibition – en internationell teckningstävling för skolbarn i åldern 6–15 år. Cirka 80 000 barn deltar varje år i tävlingen. Vinnarna utses av en panel där bland annat Japans utrikesminister ingår. 

Klimat- och miljöprojekt

Fortlöpande övervakning av material och utrustning 
Vi övervakar fortlöpande att vår hantering av kemiska ämnen och produktionsutrustning sker med hänsyn till miljö och klimat.

Sambandet mellan affärsverksamheter och miljöeffekter
Vi jobbar hela tiden på att optimera och förbättra vår energiförbrukning och på att minska belastningen på miljön.

Minskade CO2-utsläpp 
Vi fokuserar på att minska koldioxidutsläppen genom att minska energiförbrukningen, använda återvunna material och minska produktionsspillet. 

Skydda vattenmiljön
Vi övervakar och utvärderar konstant innehållet i det spillvatten som är resultatet av vår produktion. På Pentels fabrik i Ibaraki i Japan föder vi upp ätbar fisk i spillvattenstanken. Detta håller tanken algfri och fungerar dessutom som ett synligt tecken på en frisk vattenmiljö.

Samarbete med partners och leverantörer

Tillitsfulla relationer 
Vi arbetar fortlöpande med att bygga upp och behålla tillitsfulla och harmoniska relationer med våra leverantörer och distributörer. Detta gör vi bland annat via seminarier och genom att delta i mässor och konferenser. Där introduceras nya produkter och våra partners får kunskap om våra produkter och försäljningspolicys.


Produkter – Eco Mark och Recycology

När du väljer en penna märkt med antingen miljömärket Eco Mark eller Recycology så garanteras du en produkt som är framtagen med respekt för klimat och miljö.

Du kan få miljöcertifierade produkter inom nästa alla kategorier.