Pentels certifieringar

Pentel har flera internationellt erkända certifieringar för drift, produktion och produkter. Här kan du få en översikt.

ISO-certifieringar

ISO (International Organization for Standardization) är en oberoende, internationell organisation. Medlemmarna i ISO är 170 nationella standardiseringsorgan som tillsammans utvecklar internationellt erkända standarder.

Organisationens syfte är att utveckla standarder som bland annat främjar innovation och erbjuder lösningar på globala utmaningar.

Svenska institutet för standarder är medlem av ISO. 

ISO 9001:2015

Kvalitetsstyrning

Standarden ställer krav på en organisations förmåga att konsekvent leverera produkter och tjänster som uppfyller både kundens kvalitetskrav och gällande lagliga krav.

ISO 9001 fokuserar på kontinuerlig förbättring och kundnöjdhet med ett företags produkter eller tjänster.

Samtliga Pentel-fabriker har ISO 9001-certifieringar.

ISO 9001 – Officiell hemsida >
(Engelska – öppnas i ett nytt fönster)

Svenskt Arkiv-certifierad produkt

ISO 11798

Svenskt Arkiv – Dokumentäkta bläck

Standarden ISO 11798 är utvecklad specifikt för certifieringen, “Svenskt Arkiv”, som är baserad på testmetoder utvecklade av RISE (Research Institutes of Sweden).

Standarden behandlar skriftens hållbarhet på papper, inklusive motståndskraft mot ljus, vatten och andra faktorer som kan påverka bläckets synlighet.

ISO 11798 är relevant för arkivering och säkring av dokumentens läsbarhet över tid.

ISO 11798 – Officiell hemsida >
(Öppnas i ett nytt fönster)

ISO 12757-1+2:2017

Dokumentäkta bläck för allmänt bruk (1) och för juridiska dokument (2)

Denna standard består av två delar och specificerar kraven för dokumentäkta bläck i kulspetspennor och andra pennor som används för dokument som ska motstå försämring.

Del 1 fokuserar på allmänt bruk, medan del 2 behandlar användning i juridiska dokument.

ISO 12757-1+2 – Officiell hemsida >
(Engelska – öppnas i ett nytt fönster)

ISO 14001:2015

Miljöledning

Standarden ISO 14001 hjälper organisationer att förbättra sin miljöprestanda genom mer kontinuerlig optimering av resursanvändning samt minskning av restmaterial i samband med produktion.

Certifiering med ISO 14001 garanterar att företaget producerar produkter till lägre kostnader och med förbättrad miljöpåverkan. Läs mer om Pentels arbete med miljövänlig produktion här >

Pentels fabriker i Japan, Taiwan och Thailand är ISO 14001-certifierade.

ISO 14001 – Officiell hemsida >
(Engelska – öppnas i ett nytt fönster)

ISO 14145-1:2017

Dokumentäkta bläck i rollerballpennor och refillpatroner

ISO 14145-standarden behandlar dokumentäkta bläck i rollerballpennor och refillpatroner.

Standarden specificerar kvalitetskrav i samband med dokumentäkthet. Pennor med ISO 14145 innehåller bläck som inte bleknar eller smetar av.

ISO 141445 – Officiell hemsida >
(Engelska – öppnas i ett nytt fönster)

ISO 22196:2011

Antibakteriell aktivitet

Standarden ISO 22196 specificerar metoder för mätning av antibakteriell aktivitet på plast- och andra icke-porösa ytor.

Standarden möjliggör bedömning och säkring av hygien i olika miljöer, och används särskilt inom hälsovårdssektorn.

ISO 22196 – Officiell hemsida >
(Engelska – öppnas i ett nytt fönster)

ISO 27668-2:2017

Kvalitet av dokumentäkta gelbläck

ISO 27668-1 specificerar testmetoder för dokumentäkta gelbläck i pennor och marker samt refillpatroner.

Certifikatet garanterar bläckets kvalitet och metoderna används bland annat för att mäta bläckets motståndskraft mot vatten, ljus och utsmetning.

ISO 127668 – Officiell hemsida >
(Engelska – öppnas i ett nytt fönster)

Övriga certifieringar

Eco Mark Japan

Eco Mark

Eco Mark är ett japanskt miljömärke som etablerades 1989 av det japanska miljöministeriet.

Eco Mark är globalt erkänt på samma sätt som det nordiska Svanenmärket och det tyska Blauer Engel-märket.

Eco Mark-certifieringen garanterar att produkterna uppfyller strikta kriterier för miljöhänsyn, inklusive hållbar resursanvändning, energieffektivitet, låg CO2-utsläpp, återvinning och miljösäkerhet.

Eco Mark – officiell hemsida >
(Engelska – öppnas i ett nytt fönster)

Recycology

Recycology är Pentels eget hållbarhetskoncept. Märket skapades 1996 – långt innan miljöhänsyn blev ett globalt fokus.

Recycology bygger på de 3 R:erna, Reduce – Reuse – Recycle.

Recycology-produkter tillverkas av minst 50 % återvunnet material och är förpackade i emballage tillverkat av återvunnet material. De flesta produkterna kan dessutom återfyllas.

Läs mer om Recycology >

Recycology - BL77

Recycology-produkterna har den gröna logotypen tryckt på sidan.

Det är din garanti för att du håller en produkt i handen som är tillverkad med respekt för klimat och miljö.