Pentel och FN:s globala mål

Vi arbetar aktivt med flera av FN:s 17 globala mål. Det gör vi bland annat genom att dra igång och stötta projekt som också är i linje med de 17 målen.

Utvalda projekt som stödjer FN:s globala mål: 

Arbetsmiljö och säkerhet

En god arbetsmiljö  
Vi skapar en god arbetsmiljö för våra anställda – oavsett arbetsområde och ställning. 

En säker arbetsmiljö
Pentels hälso- och säkerhetsval arbetar kontinuerligt med att förbättra säkerheten och hälsan hos våra medarbetare.

Samhälle och utbildning

Lokala sommarfestivaler 
Varje år anordnar Pentel en festival för medarbetarna och invånarna i Ibaraki och Yoshikawa där våra fabriker finns.

Insamling av avfall
Flera gånger om året deltar alla anställda på våra tre japanska fabriker i sophanteringen och städningen av vägar och parker runt om fabrikerna.

Sponsring av barn i utvecklingsländer
Genom ideella och privata organisationer skickar vi skrivredskap och konstnärsmaterial till barn i utvecklingsländer.

Pentels globala teckningstävling för barn
Sedan 1970 har Pentel varit huvudsponsor för World Children’s Painting Exhibition – en internationell teckningstävling för skolbarn i åldern 6–15 år. Cirka 80 000 barn deltar varje år i tävlingen. Vinnarna utses av en panel där bland annat Japans utrikesminister ingår. 

Klimat- och miljöprojekt

Fortlöpande övervakning av material och utrustning 
Vi övervakar fortlöpande att vår hantering av kemiska ämnen och produktionsutrustning sker med hänsyn till miljö och klimat.

Sambandet mellan affärsverksamheter och miljöeffekter
Vi jobbar hela tiden på att optimera och förbättra vår energiförbrukning och på att minska belastningen på miljön.

Minskade CO2-utsläpp 
Vi fokuserar på att minska koldioxidutsläppen genom att minska energiförbrukningen, använda återvunna material och minska produktionsspillet. 

Skydda vattenmiljön
Vi övervakar och utvärderar konstant innehållet i det spillvatten som är resultatet av vår produktion. På Pentels fabrik i Ibaraki i Japan föder vi upp ätbar fisk i spillvattenstanken. Detta håller tanken algfri och fungerar dessutom som ett synligt tecken på en frisk vattenmiljö.

Samarbete med partners och leverantörer

Tillitsfulla relationer 
Vi arbetar fortlöpande med att bygga upp och behålla tillitsfulla och harmoniska relationer med våra leverantörer och distributörer. Detta gör vi bland annat via seminarier och genom att delta i mässor och konferenser. Där introduceras nya produkter och våra partners får kunskap om våra produkter och försäljningspolicys.