Recycology

Pentel fokuserer på bærekraft

En bedre verden gjennom kreativitet

Verden står overfor store utfordringer: klimaendringer, mangel på ressurser, miljøforurensning, fattigdom, og brudd på menneskerettighetene. Det er mye å ta tak i.

Hos Pentel tror vi at kreativitet og utdanning bidrar til at mennesker engasjerer seg og strever etter en mer bærekraftig verden.

Våre produkter støtter menneskers kreative kraft og bidrar til vår intellektuelle utvikling. Vi tror at dette hjelper til med å gjøre planeten vår til et bedre sted å leve på. Også for fremtidige generasjoner.

Pentels miljømerker

Bærekraft er høyt på vår agenda, og har vært det lenge før miljøhensyn ble et globalt fokus. I dag har vi flere internasjonale og lokale miljøsertifikater. Både for vår produksjon og våre produkter.

Eco Mark: Japansk miljømerke etablert av det japanske miljødepartementet. Etablert i 1989.

ISO 14001: Internasjonal standard for bedrifters miljøledelsessystemer.

Recycology: Pentels bærekraftkonsept. Etablert i 1996.

Les mer om sertifikater her >


Pentel CSR-rapport

Pentels CSR-rapport er basert på standardene fra GRI (Global Reporting Initiative).

GRI ble grunnlagt i 1997 og er en uavhengig, global organisasjon som hjelper bedrifter og andre organisasjoner med å ta ansvar for deres miljømessige, økonomiske og sosiale påvirkning.

Last ned Pentels nyeste CSR-rapport (2022) >
(Engelsk versjon. PDF-versjon, åpnes i nytt vindu)


Bærekraft handler også om kvalitet

En miljøvennlig tilnærming til skriveredskaper er å bruke dem så lenge som mulig – og å velge påfyllbare produkter som er laget av resirkulert materiale.

Når du velger Pentel, velger du et produkt
som varer til siste dråpe.

Fyll på i stedet for å kaste

Har favorittpennen din gått tom? Ikke bekymre deg – for du kan fylle på mange av våre produkter. Det er jo ingen grunn til å kaste en god penn bare fordi den har gått tom for blekk.

Foto: Melissa Askew

De 3 R-ene: Reduce, Reuse, Recycle 

Pentels miljøinnsats er basert på de 3 R-ene Reduce, Reuse, Recycle: 

Reduce 

 • Eliminering av plast i emballasje. 
 • Bruk av biologisk nedbrytbar plast i produksjonen. 
 • Papiremballasje av FSC-sertifisert papir med miljøvennlig trykk. 
 • Utvikling av produkter med lang levetid. 

 Reuse 

 • Innovativt design der enkeltdeler kan byttes ut, slik at produktet varer lenger.  

Recycle 

 • Utvinning av materiale fra avfall fra produksjon. 
 • Produksjon med resirkulert materiale som reduserer miljøbelastningen.
 • Oppretting av en forretningsmodell som genererer mindre avfall takket være et ressursgjenvinningsperspektiv.
Offiikart, CC0 Licens

Sirkulær økonomi  

Pentel støtter omstillingen fra lineær til sirkulær økonomi.

Vi mener at verden må bort fra en tankegang som er basert på masseproduksjon og massedeponering, og i stedet sikte mot en økonomi som har null avfall som endelig mål.

Derfor er det Pentels mål at våre virksomhetsaktiviteter fremover skal være i overensstemmelse med prinsippene for sirkulær økonomi.

Pentels fabrikker i Japan, Taiwan og Thailand har alle ISO 14001-sertifiseringen for miljøledelse.
ISO 14001 inkluderer bærekraft, sirkulær økonomi og fokus på FNs verdensmål.  

Les detaljert beskrivelse av ISO 14001 her >
(PDF, engelsk – åpnes i et nytt vindu)


Pentel og verden rundt oss 

Bærekraft handler ikke bare om miljø og klima, men også om menneskelige og sosiale forhold.  

Hos Pentel har vi en rekke initiativer som er fokusert på våre medarbeidere, lokalsamfunn, leverandører og samarbeidspartnere: 

 • Vi respekterer menneskerettighetene og overholder alle regler og lover.
 • Vi kjøper ikke råvarer fra konfliktområder eller leverandører uten nødvendige sertifiseringer. 
 • Vi arbeider for likestilling, mangfold og diversitet blant våre medarbeidere.  
 • Vi arbeider kontinuerlig for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø for våre ansatte.
 • Vi prioriterer gode relasjoner til våre interessenter og samarbeidspartnere. 
 • Vi engasjerer oss i lokalsamfunnet vårt og støtter prosjekter som styrker fellesskapet og bedrer levekårene.
Sommerfestival – Pentel Japan

Pentel og FNs verdensmål

Vi arbeider aktivt med flere av FNs 17 verdensmål. Det gjør vi blant annet ved å sette i gang og støtte prosjekter som støtter de 17 målene.

Se hvordan vi arbeider med FNs verdensmål >


Miljøsertifiserte produkter

Når du velger en penn eller tusj med miljømerkene Eco Mark og Recycology, er du garantert et produkt som er produsert med respekt for klima og miljø.

Du kan få miljøsertifiserte produkter i nesten alle kategorier.

Les mer om sertifikatene her >