Recycology

Pentel er et miljøvennlig valg

Pentels visjon

Skriveredskaper og kunstnerartikler er verktøy som styrker menneskets glede ved å uttrykke seg.

Penner og tusjer gir våre tanker og ideer form og substans. Den prosessen støtter den kreative kraften i mennesket og bidrar til å aktivere og utvikle både følelser og intellekt.

«Pentel styrker gleden ved å uttrykke seg»

En bedre verden gjennom kreativitet

Verden står overfor store utfordringer: Klimaforandringer, knapphet på ressurser, forurensning av miljøet, fattigdom og krenkelser av menneskerettighetene. Der er nok å ta fatt på.

Hos Pentel tror vi på at kreativitet og utdanning bidrar til at mennesker engasjerer seg og aktivt involverer seg i arbeid for en mer bærekraftig verden.

Produktene våre støtter både den kreative kraften og den intellektuelle utviklingen av mennesket. Det bidrar til at verden blir et bedre sted – både miljømessig og sosialt.

Foto: Markus Spiske 

Når du velger skriveredskaper fra Eco Mark og Recycology-merkene, velger du både høy kvalitet og hensyn til miljøet.

Pentel var en pioner innenfor bærekraftig produksjon av skriveredskaper, da vårt bærekraftskonsept, Recycology, ble opprettet i 1996 – lenge før miljøhensyn ble et globalt fokus.

Vi er stolte over at flere av våre produkter også har det anerkjente, japanske miljømerket, Eco Mark.

Recycology - BL77

Recycology-produktene har den grønne logoen trykt på siden.

Dette er din garanti for at du sitter med et produkt i hånden som er fremstilt med omtanke for klima og miljø.

Se alle produktene med Eco Mark og Recycology-merket her >  


Pentels miljømerker

Recycology

Recycology er Pentels eget bærekraftskonsept. Det har eksistert siden 1996 og er basert på de 3 R-ene, Reduce – Reuse – Recycle.

Recycology-merket er din garanti for produkter fremstilt av minimum 50 % resirkulert materiale. De er pakket i emballasje laget av resirkulert materiale og kan ofte fylles opp igjen.

Les mer om Recycology >

Eco Mark

Eco Mark er et japansk miljømerke, som ble etablert i 1989 av Japans miljødepartement. Det er globalt anerkjent i tråd med det nordiske Svanemerket og det tyske Blauer Engel-merke.

Eco Mark-merket garanterer at produktene oppfyller strenge kriterier for miljøhensyn, herunder bærekraftig ressursbruk, energieffektivitet, lavt CO2-utslipp, resirkulering og miljøsikkerhet.

Eco Mark – offisiell hjemmeside >
(PDF, engelsk – åpnes i et nytt vindu)

Eco Mark

ISO 14001:2015

Miljøledelsessertifikatet ISO 14001 er en global standard som fornyes årlig. ISO 14001 sertifiserer at det i virksomheten er fokus på å redusere ressursforbruk og miljøpåvirkning fra et livssyklusperspektiv.

Pentels fabrikker i Japan, Taiwan og Thailand har ISO-14001-sertifikatet.

Du kan se under hvert produkt om det er produsert på en fabrikk med ISO 14001-sertifisering.

ISO 14001 – offisiell hjemmeside >
(PDF, engelsk – åpnes i et nytt vindu)

ISO 14001
Recycology
Foto: Appolinary Kalashnikova 

Bærekraft handler også om kvalitet

Den mest miljøvennlige tilnærmingen til å bruke skriveredskaper er å bruke dem så lenge som mulig – og å velge produkter laget av resirkulert materiale.

Når du velger Pentel, velger du et produkt
som varer til siste dråpe.

Fyll på i stedet for å kaste

Har favorittpennen din gått tom? Ikke bekymre deg – for du kan fylle på mange av våre produkter. Det er jo ingen grunn til å kaste en god penn bare fordi den har gått tom for blekk.

Foto: Melissa Askew

De 3 R-ene: Reduce, Reuse, Recycle 

Pentels miljøinnsats er basert på de 3 R-ene Reduce, Reuse, Recycle: 

Reduce 

 • Eliminering av plast i emballasje. 
 • Bruk av biologisk nedbrytbar plast i produksjonen. 
 • Papiremballasje av FSC-sertifisert papir med miljøvennlig trykk. 
 • Utvikling av produkter med lang levetid. 

 Reuse 

 • Innovativt design der enkeltdeler kan byttes ut, slik at produktet varer lenger.  

Recycle 

 • Utvinning av materiale fra avfall fra produksjon. 
 • Produksjon med resirkulert materiale som reduserer miljøbelastningen.
 • Oppretting av en forretningsmodell som genererer mindre avfall takket være et ressursgjenvinningsperspektiv.
Offiikart, CC0 Licens

Sirkulær økonomi  

Pentel støtter omstillingen fra lineær til sirkulær økonomi.

Vi mener at verden må bort fra en tankegang som er basert på masseproduksjon og massedeponering, og i stedet sikte mot en økonomi som har null avfall som endelig mål.

Derfor er det Pentels mål at våre virksomhetsaktiviteter fremover skal være i overensstemmelse med prinsippene for sirkulær økonomi.

Pentels fabrikker i Japan, Taiwan og Thailand har alle ISO 14001-sertifiseringen for miljøledelse.
ISO 14001 inkluderer bærekraft, sirkulær økonomi og fokus på FNs verdensmål.  

Les detaljert beskrivelse av ISO 14001 her >
(PDF, engelsk – åpnes i et nytt vindu)


Pentel og verden rundt oss 

Bærekraft handler ikke bare om miljø og klima, men også om menneskelige og sosiale forhold.  

Hos Pentel har vi en rekke initiativer som er fokusert på våre medarbeidere, lokalsamfunn, leverandører og samarbeidspartnere: 

 • Vi respekterer menneskerettighetene og overholder alle regler og lover.
 • Vi kjøper ikke råvarer fra konfliktområder eller leverandører uten nødvendige sertifiseringer. 
 • Vi arbeider for likestilling, mangfold og diversitet blant våre medarbeidere.  
 • Vi arbeider kontinuerlig for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø for våre ansatte.
 • Vi prioriterer gode relasjoner til våre interessenter og samarbeidspartnere. 
 • Vi engasjerer oss i lokalsamfunnet vårt og støtter prosjekter som styrker fellesskapet og bedrer levekårene.
Sommerfestival – Pentel Japan

Pentel og FNs verdensmål

Vi arbeider aktivt med flere av FNs 17 verdensmål. Det gjør vi blant annet ved å sette i gang og støtte prosjekter som støtter de 17 målene.

Utvalgte prosjekter som støtter FNs verdensmål: 

Arbeidsmiljø og sikkerhet

Et godt arbeidsmiljø  
Vi skaper et godt arbeidsmiljø for våre ansatte – uavhengig av arbeidsområde og stilling. 

Et trygt arbeidsmiljø
Pentels sikkerhets- og helseutvalg arbeider kontinuerlig med å forbedre medarbeidernes sikkerhet og helse. 

Samfunn og utdanning

Lokale sommerfestivaler 
Pentel avholder en årlig festival for medarbeidere og innbyggere i Ibaraki og Yoshikawa, der to av fabrikkene våre ligger. 

Innsamling av avfall
Flere ganger i året deltar alle ansatte på våre tre japanske fabrikker i avfallsinnsamling og opprydding på veier og i parker som ligger rundt fabrikkene.

Sponsing av barn i utviklingsland
Gjennom frivillige og private organisasjoner leverer vi skriveredskaper og kunstnermateriell til barn i utviklingsland. 

Pentels globale tegnekonkurranse for barn
Pentel har siden 1970 vært hovedsponsor for World Children’s Painting Exhibisjon – en global tegnekonkurranse for skolebarn i alderen 6–15 år. Hvert år deltar ca. 80 000 barn i konkurransen. Vinnerne velges ut av et panel som bl.a. består av den japanske utenriksministeren. 

Klima- og miljøprosjekter

Løpende overvåking av materialer og utstyr
Vi overvåker kontinuerlig at vår håndtering av kjemiske stoffer og produksjonsutstyr skjer med hensyn til miljø og klima.

Sammenheng mellom forretningsaktiviteter og miljøpåvirkning
Vi arbeider hele tiden med å optimalisere og forbedre vårt ressursforbruk og for å redusere påvirkningen på miljøet.

Reduksjon av CO2-utslipp
Vi fokuserer på å redusere CO2-utslippene ved å redusere energiforbruket, bruke resirkulerte materialer og redusere svinn i produksjonen. 

Beskyttelse av vannmiljøet
Vi overvåker og evaluerer kontinuerlig innholdet i avløpsvannet vi slipper ut fra vår produksjon. På Pentels fabrikk i Ibaraki, Japan, blir matfisk oppdrettet i spillvannstanken. Det holder tanken fri for alger og er også et synlig tegn på et sunt vannmiljø.

Samarbeid med partnere og leverandører

Tillitsfulle relasjoner 
Vi arbeider kontinuerlig med å bygge og opprettholde en tillitsfull og harmonisk relasjon med våre leverandører og distributører. Det gjør vi blant annet via seminarer og ved å delta i messer og konferanser. Nye produkter introduseres her, og våre partnere blir opplært i produktkunnskap og salgspolitikk.


Produkter – Eco Mark og Recycology

Når du velger en penn eller tusj med miljømerkene Eco Mark og Recycology, er du garantert et produkt som er produsert med respekt for klima og miljø.

Du kan få miljøsertifiserte produkter i nesten alle kategorier.