Recycology

Pentel har fokus på bæredygtighed

En bedre verden gennem kreativitet

Verden står overfor store udfordringer: Klimaforandringer, knaphed på ressourcer, forurening af miljøet, fattigdom og krænkelser af menneskerettigheder. Der er nok at tage fat på.

I Pentel tror vi på, at kreativitet og uddannelse bidrager til, at mennesker engagerer sig og gør en indsats for en mere bæredygtig verden.

Vores produkter understøtter den kreative kraft i mennesker og bidrager til vores intellektuelle udvikling. Vi tror på, at det er med til at gøre vores klode til et bedre sted at leve. Også for kommende generationer.

Pentels miljøcertifikater

Bæredygtighed står højt på dagsordenen hos os, og har gjort det længe før miljøhensyn blev et globalt fokus. Vi har i dag flere internationale og lokale miljøcertificeringer. Både af vores produktion og vores produkter.

Eco Mark: Japansk miljømærke etableret af det japanske miljøministerium. Etableret i 1989.

ISO 14001: International standard for virksomheders miljøledelsessystemer.

Recycology: Pentels bæredygtighedskoncept. Etableret i 1996.

Læs mere om certifikaterne her >


Pentel CSR-rapport

Pentels CSR-rapport er baseret på standarderne fra GRI (Global Reporting Initiative).

GRI blev grundlagt i 1997 og er en uafhængig, global organisation, der hjælper virksomheder og andre organisationer med at tage ansvar for deres miljømæssige, økonomiske og sociale påvirkning.

Hent Pentels nyeste CSR-rapport (2022) >
Engelsk version. PDF-version, åbnes i nyt vindue)


Bæredygtighed handler også om kvalitet

En miljøvenlig tilgang til skriveredskaber er at bruge dem så længe som muligt – og at vælge genopfyldelige produkter, der er fremstillet af genanvendt materiale.

Når du vælger Pentel, vælger du et produkt,
der holder til sidste dråbe.

Fyld op i stedet for at smide væk

Er din yndlingspen løbet tør? Fortvivl ikke – for du kan genopfylde mange af vores produkter. Der er ingen grund til at smide en god pen ud, bare fordi den er løbet tør for blæk.

Se alle genopfyldelige penne og markere her >

Foto: Melissa Askew

De 3 R’er: Reduce, Reuse, Recycle 

Pentels miljøindsats er baseret på de 3 R’er Reduce, Reuse, Recycle: 

Reduce 

 • Eliminering af plastik i emballage 
 • Brug af biologisk nedbrydeligt plast i produktionen 
 • Papiremballage af FSC-certificeret papir med miljøvenligt print 
 • Udvikling af produkter med lang levetid. 

 Reuse 

 • Innovativt design, hvor enkeltdele kan udskiftes, så produktet holder længere.  

Recycle 

 • Udvindelse af materiale af affald fra produktion 
 • Produktion med genanvendt materiale, der reducerer miljøbelastningen
 • Skabelse af en forretningsmodel, der ikke genererer affald ud fra et ressourcegenanvendelsesperspektiv.
Offiikart, CC0 Licens

Cirkulær økonomi  

Pentel støtter omstillingen fra lineær til cirkulær økonomi.

Vi mener, at verden skal væk fra en tankegang, der er baseret på masseproduktion og massebortskaffelse, og i stedet sigte efter en økonomi, der har nulspild som endeligt mål.

Derfor er det Pentels mål, at vores virksomhedsaktiviteter fremover skal ske i overensstemmelse med principperne i cirkulær økonomi. 

Pentels fabrikker i Japan, Taiwan og Thailand har alle ISO 14001-certificeringen for miljøledelse.
ISO 14001 omfatter bæredygtighed, cirkulær økonomi og fokus på FN’s verdensmål.  

Læs mere om ISO 14001 her >
(PDF, engelsk – åbnes i et nyt vindue)

Foto: Markus Spiske 

Pentel og verden omkring os 

Bæredygtighed handler ikke kun om miljø og klima, men også om menneskelige og sociale forhold.  

I Pentel har vi en række indsatser, som er fokuseret på vores medarbejdere, lokalsamfund, leverandører og samarbejdspartnere: 

 • Vi respekterer menneskerettighederne og overholder alle regler og love 
 • Vi køber ikke råvarer fra konfliktområder eller fra leverandører uden de krævede certificeringer 
 • Vi arbejder for ligestilling, mangfoldighed og diversitet blandt vores medarbejdere.  
 • Vi arbejder kontinuerligt for at sikre et godt og trygt arbejdsmiljø for vores ansatte 
 • Vi prioriterer gode relationer til vores interessenter og samarbejdspartnere 
 • Vi involverer os i vores lokalsamfund og støtter projekter, der styrker fællesskab og forbedrer levevilkår.
Sommerfestival – Pentel Japan

Pentel og FN’s verdensmål

Vi arbejder aktivt med flere af FN’s 17 verdensmål. Det gør vi ved at igangsætte og støtte projekter, der understøtter de 17 mål. 

Se hvordan vi arbejder med FN’s verdensmål >


Miljømærkede produkter

Når du vælger en pen eller marker med miljømærkerne Eco Mark og Recycology, er du garanteret et produkt, der er produceret med respekt for klima og miljø.

Du kan få miljøcertificerede produkter indenfor næsten alle kategorier.

Læs mere om Pentels miljømærker og certificeringer her >