Recycology

Pentel er et miljøvenligt valg

Pentels vision

Skriveredskaber og kunstnerartikler er værktøjer, der styrker menneskets glæde ved at udtrykke sig.

Penne og markere giver vores tanker og ideer form og substans. Den proces understøtter den kreative kraft i mennesket og hjælper til at aktivere og udvikle både følelser og intellekt.

“Pentel styrker glæden
ved at udtrykke sig”

En bedre verden gennem kreativitet

Verden står overfor store udfordringer: Klimaforandringer, knaphed på ressourcer, forurening af miljøet, fattigdom og krænkelser af menneskerettigheder. Der er nok at tage fat på.

I Pentel tror vi på, at kreativitet og uddannelse bidrager til, at mennesker engagerer sig og går aktivt ind i at arbejde for en mere bæredygtig verden.

Vores produkter understøtter både den kreative kraft og den intellektuelle udvikling af mennesket. Det bidrager til at verden bliver et bedre sted – både miljømæssigt og socialt. 

Foto: Markus Spiske 

Når du vælger skriveredskaber med Eco Mark og Recycology-mærkerne, vælger du både høj kvalitet og hensyn til miljøet.

Pentel var en pioner inden for bæredygtig produktion af skriveredskaber, da vores bæredygtighedskoncept, Recycology, blev skabt i 1996 – længe før miljøhensyn blev et globalt fokus.

Vi er stolte af, at flere af vores produkter også har det anerkendte, japanske miljømærke, Eco Mark.

Recycology - BL77

Recycology-produkterne har det grønne logo trykt på siden.

Det er din garanti for, at du sidder med et produkt i hånden, som er fremstillet med respekt for klima og miljø.

Se alle produkter med Eco Mark og Recycology-mærket her >  


Pentels miljømærker

Recycology

Recycology er Pentels eget bæredygtighedskoncept. Det har eksisteret siden 1996 og er baseret på de 3 R’er, Reduce – Reuse – Recycle.

Recycology-mærket er din garanti for produkter, der er fremstillet af minimum 50% genanvendt materiale. De er pakket i emballage fremstillet af genanvendt materiale og kan ofte genopfyldes.

Læs mere om Recycology >

Eco Mark

Eco Mark er et japansk miljømærke, som blev etableret i 1989 af Japans Miljøministerium. Det er globalt anerkendt på linje med det nordiske Svanemærket og det tyske Blauer Engel-mærke.

Eco Mark-mærket garanterer, at produkterne opfylder strenge kriterier for miljøhensyn, herunder bæredygtigt ressourcebrug, energieffektivitet, lav CO2-udledning, genanvendelse og miljøsikkerhed.

Eco Mark – officiel hjemmeside >
(Engelsk – åbnes i et nyt vindue)

Eco Mark

ISO 14001:2015

Miljøledelsescertifikatet ISO 14001 er en global standard, der bliver fornyet årligt. ISO 14001 certificerer, at der i virksomheden er fokus på at reducere ressourceforbrug og miljøpåvirkning ud fra et livscyklusperspektiv.

Pentels fabrikker i Japan, Taiwan og Thailand har ISO-14001-certifikatet.

Du kan se under hvert produkt, om det er fremstillet på en fabrik med ISO 14001-certificering.

ISO 14001 – officiel hjemmeside >
(PDF, engelsk – åbnes i et nyt vindue)

Recycology
Foto: Appolinary Kalashnikova 

Bæredygtighed handler også om kvalitet

Den mest miljøvenlige tilgang til at bruge skriveredskaber er at bruge dem så længe som muligt – og at vælge produkter fremstillet af genanvendt materiale.

Når du vælger Pentel, vælger du et produkt,
der holder til sidste dråbe.

Fyld op i stedet for at smide væk

Er din yndlingspen løbet tør? Fortvivl ikke – for du kan genopfylde mange af vores produkter. Der er jo ingen grund til at smide en god pen ud, bare fordi den er løbet tør for blæk.

Foto: Melissa Askew

De 3 R’er: Reduce, Reuse, Recycle 

Pentels miljøindsats er baseret på de 3 R’er Reduce, Reuse, Recycle: 

Reduce 

 • Eliminering af plastik i emballage 
 • Brug af biologisk nedbrydelig plast i produktionen 
 • Papiremballage af FSC-certificeret papir med miljøvenligt print 
 • Udvikling af produkter med lang levetid. 

 Reuse 

 • Innovativt design, hvor enkeltdele kan udskiftes, så produktet holder længere.  

Recycle 

 • Udvindelse af materiale af affald fra produktion 
 • Produktion med genanvendt materiale, der reducerer miljøbelastningen
 • Skabelse af en forretningsmodel, der ikke genererer affald ud fra et ressourcegenanvendelsesperspektiv.
Offiikart, CC0 Licens

Cirkulær økonomi  

Pentel støtter omstillingen fra lineær til cirkulær økonomi.

Vi mener, at verden skal væk fra en tankegang, der er baseret på masseproduktion og massebortskaffelse, og i stedet sigte efter en økonomi, der har nulspild som endeligt mål.

Derfor er det Pentels mål, at vores virksomhedsaktiviteter fremover skal ske i overensstemmelse med principperne i cirkulær økonomi. 

Pentels fabrikker i Japan, Taiwan og Thailand har alle ISO 14001-certificeringen for miljøledelse.
ISO 14001 omfatter bæredygtighed, cirkulær økonomi og fokus på FN’s verdensmål.  

Læs detaljeret beskrivelse af ISO 14001 her >
(PDF, engelsk – åbnes i et nyt vindue)


Pentel og verden omkring os 

Bæredygtighed handler ikke kun om miljø og klima, men også om menneskelige og sociale forhold.  

I Pentel har vi en række indsatser, som er fokuseret på vores medarbejdere, lokalsamfund, leverandører og samarbejdspartnere: 

 • Vi respekterer menneskerettighederne og overholder alle regler og love 
 • Vi køber ikke råvarer fra konfliktområder eller leverandører uden de krævede certificeringer 
 • Vi arbejder for ligestilling, mangfoldighed og diversitet blandt vores medarbejdere.  
 • Vi arbejder kontinuerligt for at sikre et godt og trygt arbejdsmiljø for vores ansatte 
 • Vi prioriterer gode relationer til vores interessenter og samarbejdspartnere 
 • Vi involverer os i vores lokalsamfund og støtter projekter, der styrker fællesskab og forbedrer levevilkårene.
Sommerfestival – Pentel Japan

Pentel og FN’s verdensmål

Vi arbejder aktivt med flere af FN’s 17 verdensmål. Det gør vi blandt andet ved at igangsætte og støtte projekter, der understøtter de 17 mål. 

Udvalgte projekter, der understøtter FN’s verdensmål: 

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Et godt arbejdsmiljø  
Vi skaber et godt arbejdsmiljø for vores ansatte – uanset arbejdsområde og stilling. 

Et sikkert arbejdsmiljø
Pentels sikkerheds- og sundhedsvalg arbejder kontinuerligt for at forbedre sikkerheden og sundheden blandt vores medarbejdere. 

Samfund og uddannelse

Lokale sommerfestivaler 
Pentel afholder en årlig festival for medarbejdere og indbyggere i Ibaraki og Yoshikawa, hvor to af vores fabrikker ligger. 

Affaldsindsamling
Flere gange om året deltager samtlige ansatte på vores tre japanske fabrikker i affaldsindsamling og oprydning på veje og i parker, der ligger omkring fabrikkerne. 

Sponsorering af børn i udviklingslande
Gennem NGO’er og private organisationer leverer vi skriveredskaber og kunstnerartikler til børn i udviklingslande. 

Pentels globale tegnekonkurrence for børn
Pentel har siden 1970 været hovedsponsor for World Children’s Painting Exhibition – en global tegnekonkurrence for skolebørn i alderen 6-15 år. Hvert år deltager ca. 80.000 børn i konkurrencen. Vinderne udvælges af et panel, der bl.a. tæller den japanske udenrigsminister. 

Klima- og miljøprojekter

Løbende monitorering af materialer og udstyr 
Vi monitorerer løbende, at vores omgang med kemiske stoffer og produktionsudstyr sker med hensyn til miljø og klima. 

Sammenhæng mellem forretningsaktiviteter og miljøpåvirkning
Vi arbejder hele tiden på at optimere og forbedre vores ressourceforbrug og på at reducere påvirkningen af miljøet. 

Reduktion af CO2-udledning 
Vi fokuserer på at reducere CO2-udledning ved at reducere energiforbruget, bruge genanvendte materialer og reducere spild i vores produktion. 

Beskyttelse af vandmiljøet
Vi monitorerer og evaluerer konstant indholdet i det spildevand, vi udleder fra vores produktion. På Pentels fabrik i Ibaraki, Japan, opdrættes spisefisk i spildevandstanken. Det holder tanken fri for alger og er desuden et synligt tegn på et sundt vandmiljø.

Samarbejde med partnere og leverandører

Tillidsfulde relationer 
Vi arbejder løbende på at opbygge og bevare en tillidsfuld og harmonisk relation med vores leverandører og distributører. Det gør vi bl.a. via seminarer og ved at deltage i messer og konferencer. Her introduceres nye produkter og vores partnere uddannes i produktviden og salgspolitikker.


Produkter – Eco Mark og Recycology

Når du vælger en pen eller marker med miljømærkerne Eco Mark og Recycology, er du garanteret et produkt, der er produceret med respekt for klima og miljø.

Du kan få miljøcertificerede produkter indenfor næsten alle kategorier.