Svenskt Arkiv – ISO 11798

Svenskt Arkiv

“Svenskt Arkiv” ISO 11798 är en certifiering som används för att säkerställa att arkivverksamheter och arkivmaterial i Sverige uppfyller specifika kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Certifieringen är baserad på ISO 11798-standarden och har utvecklats av Arkivförbundet, som är en svensk organisation som främjar god arkivpraxis och professionell hantering av arkivmaterial.

Se Pentel-produkter med Svenskt Arkiv-certifiering här >

Krav och riktlinjer

Certifieringen “Svenskt Arkiv” ISO 11798 innebär att en arkivverksamhet eller arkivmaterial har genomgått en granskning och verifierats för att uppfylla de krav och riktlinjer som fastställts enligt ISO 11798-standarden.

Standarden ISO 11798 anger krav för:

  • Skriftens färgstyrka, utseende och ljusbeständighet
  • Överföring av skrift
  • Beständighet mot vatten, nötning och värme
  • Effekten av skrift på papperets mekaniska styrka.

För att fullt säkra att skriften följer standaren, specificeras även vilket papper som skall användas.

Syfte

Syftet med certifieringen är att säkerställa att arkivverksamheter och arkivmaterial i Sverige följer internationellt erkända bästa praxis och standarder, vilket bidrar till att bevara och skydda värdefull information och kulturarv för framtida generationer.

Certifieringen “Svenskt Arkiv” ISO 11798 kan vara värdefull för organisationer och institutioner som arbetar med arkivhantering och vill visa sitt engagemang för hög kvalitet och säkerhet inom detta område.

Läs mer om Svenskt Arkiv-certifieringen på RISE:s hemsida >

Pentel-produkter med Svenskt Arkiv-certifiering

Pentels bläckpatron LRP7-C har i oktober 2023 erhållit “Svenskt Arkiv”-certifieringen ISO 11798.

LRP7-C säljs som refillpatron till alla EnerGel rollerballpennor och återfinns även i rollerballpennorna EnerGel BLP77-C och EnerGel BLP437R1-C.

Hämta Svenskt Arkiv-certifikatet (PDF) >