Pentel og FNs verdensmål

Vi arbeider aktivt med flere av FNs 17 verdensmål. Det gjør vi blant annet ved å sette i gang og støtte prosjekter som støtter de 17 målene.

Utvalgte prosjekter som støtter FNs verdensmål: 

Arbeidsmiljø og sikkerhet

Et godt arbeidsmiljø  
Vi skaper et godt arbeidsmiljø for våre ansatte – uavhengig av arbeidsområde og stilling. 

Et trygt arbeidsmiljø
Pentels sikkerhets- og helseutvalg arbeider kontinuerlig med å forbedre medarbeidernes sikkerhet og helse. 

Samfunn og utdanning

Lokale sommerfestivaler 
Pentel avholder en årlig festival for medarbeidere og innbyggere i Ibaraki og Yoshikawa, der to av fabrikkene våre ligger. 

Innsamling av avfall
Flere ganger i året deltar alle ansatte på våre tre japanske fabrikker i avfallsinnsamling og opprydding på veier og i parker som ligger rundt fabrikkene.

Sponsing av barn i utviklingsland
Gjennom frivillige og private organisasjoner leverer vi skriveredskaper og kunstnermateriell til barn i utviklingsland. 

Pentels globale tegnekonkurranse for barn
Pentel har siden 1970 vært hovedsponsor for World Children’s Painting Exhibisjon – en global tegnekonkurranse for skolebarn i alderen 6–15 år. Hvert år deltar ca. 80 000 barn i konkurransen. Vinnerne velges ut av et panel som bl.a. består av den japanske utenriksministeren. 

Klima- og miljøprosjekter

Løpende overvåking av materialer og utstyr
Vi overvåker kontinuerlig at vår håndtering av kjemiske stoffer og produksjonsutstyr skjer med hensyn til miljø og klima.

Sammenheng mellom forretningsaktiviteter og miljøpåvirkning
Vi arbeider hele tiden med å optimalisere og forbedre vårt ressursforbruk og for å redusere påvirkningen på miljøet.

Reduksjon av CO2-utslipp
Vi fokuserer på å redusere CO2-utslippene ved å redusere energiforbruket, bruke resirkulerte materialer og redusere svinn i produksjonen. 

Beskyttelse av vannmiljøet
Vi overvåker og evaluerer kontinuerlig innholdet i avløpsvannet vi slipper ut fra vår produksjon. På Pentels fabrikk i Ibaraki, Japan, blir matfisk oppdrettet i spillvannstanken. Det holder tanken fri for alger og er også et synlig tegn på et sunt vannmiljø.

Samarbeid med partnere og leverandører

Tillitsfulle relasjoner 
Vi arbeider kontinuerlig med å bygge og opprettholde en tillitsfull og harmonisk relasjon med våre leverandører og distributører. Det gjør vi blant annet via seminarer og ved å delta i messer og konferanser. Nye produkter introduseres her, og våre partnere blir opplært i produktkunnskap og salgspolitikk.