Veiledning: Gi din korrigeringspenn et langt liv – og unngå flekker!

Tenker du også raskere enn du skriver? Da skriver du sikkert også feil innimellom.

En korrigeringspenn er nesten uunnværlig for deg som skriver mye for hånd (og ikke gidder enten overstrekinger eller å måtte skrive alt på nytt på grunn av en dum feil).

Slik bruker du en korrigeringspenn:

 • Rist pennen godt – med lokket på – før du bruker den.
 • Hold pennen i en vinkel, som om du skulle skrive.
 • Hold ventilstiften mot papiret og klem sylinderen forsiktig for å løsne væsken.
 • Test gjerne pennen på en annet stykke papir før du retter.
 • Tegn oppå det som skal rettes.

  Slik får korrigeringspennen en lengre levetid:

  • Trykk ikke på pennens kropp med lokket på. Da blir det vanskelig å få av.
  • Rengjør pennens spiss innimellom. Bruk et stykke kjøkkenpapir eller en hardt oppvridd klut.
  • La aldri pennen stå på proppen eller ligge horisontalt. Pennen skal stå med spissen oppover, slik at mekanismen ikke blir tilstoppet.

  Pass på flekker!

  Væsken fra en korreksjonspenn er vanskelig å fjerne, spesielt fra stoff og hud.

  Pass på å ikke trekke av hetten med stor kraft hvis den sitter fast. Du kan lett komme til å sprute væsken ut på deg selv eller omgivelsene.