Impressum

Pentel office supplies trading GmbH
Lademan’s bow 143
22.339 Hamburg, Tyskland

Tel: (+49) 040 – 538 091 0
E-Mail: info@pentel.dk

Handelsregister
Byretten i Hamborg HRG 12611*
Omsætningsskat-ID: DE-118.678.393
Selskabets domicil ligger i Hamborg

Forretningsfører: Tamaki Izawa
Ansvarlig for indholdet i henhold til § 6 i den tyske statslige kontrakt om medieydelser:
Tamaki Izawa, Lademannbogen 143, D – 22.339 Hamburg

Ansvarsfritagelse

1. Onlinetilbuddets indhold

Forfatteren påtager sig intet ansvar for aktualiteten, korrektheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af de udleverede informationer. Erstatningskrav mod forfatteren for materielle eller immaterielle skader, som er opstået på grund af brugen eller ikke-brugen af de fremlagde informationer eller på grund af forkert brug af fejlagtige eller ufuldstændige informationer, er grundlæggende udelukket, såfremt der ikke kan påvises en forsætlig eller groft uagtsomt adfærd fra forfatterens side.

Alle tilbud sker med forbehold for ændringer og er uforpligtende. Forfatteren forbeholder sig en udtrykkelig ret til uden særligt varsel midlertidigt eller varigt at forandre, supplere, slette eller indstille offentliggørelsen af dele af siden eller hele tilbuddet.

2. Henvisninger og links

I tilfælde af direkte eller indirekte henvisninger til fremmede internetsider – links -, som ligger uden for forfatterens ansvarsområde, ville en ansvarsforpligtelse kun træde i kraft, hvis forfatteren har haft kendskab til indholdet, og hvis det ville have været teknisk muligt og rimeligt at forhindre brugen af et ulovligt indhold.

Forfatteren erklærer hermed udtrykkeligt, at der på det tidspunkt, da linket blev etableret, ikke har været noget ulovligt indhold på de linkede sider. Forfatteren har ingen indflydelse på den aktuelle og fremtidige udformning, på indhold eller ophav af de linkede sider. Derfor distancerer han sig hermed udtrykkeligt fra ethvert indhold i de linkede sider, som er blevet forandret, efter at han har lavet linkforbindelserne. Denne oplysning gælder for alle links og henvisninger inden for egne internettilbud samt for fremmede bidrag i gæstebøger, diskussionsforummer og mailinglister, som forfatteren har oprettet. Kun udbyderen af siden er ansvarlig for ulovligt, fejlagtigt eller ufuldstændigt indhold og især skader, der måtte opstå på grund brugen eller ikke-brugen af sådanne informationer – i modsætning til den person, som kun henviser til den pågældende publikation.

3. Ophavs- og varemærkerettigheder

Forfatteren bestræber sig efter i alle publikationer at overholde ophavsrettigheder af de anvendte grafikker, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, at benytte egne grafikker, lyddokumenter, videosekvenser og tekster eller at benytte licensfrie grafikker, lyddokumenter, videosekvenser og tekster.

Alle i internettilbuddet oplyste eller eventuelt af tredjepart beskyttede mærke- og varebetegnelser er omfattet af den til enhver tid gældende varemærkerettighed samt af de ejendomsrettigheder af den til enhver tid registrerede ejer. Alene det at oplyse et varemærke betyder ikke, at varemærker ikke er beskyttet af tredjepart.

Forfatteren har ophavsret til de publicerede sider, som forfatteren selv har oprettet. En mangfoldiggørelse eller benyttelse af sådanne grafikker, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden en udtrykkelig tilladelse fra forfatteren.

4. Databeskyttelse

Såfremt det i forbindelse med et internettilbud er muligt at oplyse personlige eller forretningsmæssige data – mailadresser, navne, adresser -, så sker oplysningen af disse data fra brugerens side udtrykkelig på frivillig basis. Benyttelse og betaling af de tilbudte ydelser er – hvis det er teknisk muligt og rimeligt – også tilladt uden oplysning af disse data eller ved oplysning af anonymiserede data eller ved brug af pseudonymer.

5. Retsvirkningen af denne ansvarsfraskrivelse

Denne ansvarsfraskrivelse skal betragtes som en del af internettilbuddet, hvorfra der henvises til denne side. Såfremt dele eller enkelte formuleringer i denne tekst ikke skulle overholde gældende lovgivning, eller hvis de ikke længere eller ikke fuldstændigt overholder gældende lovgivning, berøres de resterende dele af dokumentet ikke, hvad indhold eller gyldighed angår.