Vælg Sprog

Ansvarsfraskrivelse

Retningslinjer for brug af hjemmesiden

Tak for at besøge vores hjemmeside. Din benyttelse af vores hjemmeside er underlagt nedenstående vilkår. Læs vilkårene omhyggeligt, før du benytter dig af hjemmesiden.

Hjemmesiden ejes og drives af PENTEL CO., LTD. 7-2, KOAMICHO, NIHONBASHI, TOKYO. Alle navne, mærker, varemærker og logoer på hjemmesiden er PENTELs ejendom og må udelukkende anvendes med PENTELs forudgående skriftlige tilladelse. Hjemmesidens indhold så som tekst, grafik, symboler, billeder, videoer og lydfiler samt software er PENTELs ejendom. Indholdet er ophavsretligt beskyttet og må udelukkende anvendes med PENTELs  forudgående skriftlige tilladelse.

Det er udelukkende tilladt at downloade hjemmesidens indhold til personlig og ikke-erhvervsmæssig brug, forudsat at ophavsretten ikke berøres. Det er ikke tilladt at kopiere, genudsende eller videregive hjemmesidens indhold til offentlige eller erhvervsmæssige formål eller på anden måde anvende det ophavsretligt beskyttede indhold uden PENTELs forudgående skriftlige tilladelse. Oplysningerne på hjemmesiden stilles til rådighed, som de er og forefindes, UDEN HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER, HERUNDER GARANTIER OM SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

PENTEL er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab (herunder tabte indtægter, driftstab eller tabt data, driftsforstyrrelser som følge af virus eller lignende, osv.), afledte tab eller følgeskader (herunder downloading, installation, lagring eller brug af hjemmesidens software eller indhold, osv.), som opstår som følge af adgang til, brug af eller tillid til indhold på hjemmesiden eller hjemmesider, som denne hjemmeside er forbundet til via links, uanset om sådant indhold er korrekt eller fuldstændigt. PENTEL er ikke erstatningsansvarlig for hverken tab eller skade, ej heller for påtalt begrundet skadeserstatning eller på anden måde på grund af en sådan adgang til, brug af eller tillid til indholdet på hjemmesiden eller hjemmesider, som denne hjemmeside er forbundet til via links. Formålet med oplysningerne på hjemmesiden er udelukkende af generelt vejledende karakter.

Besøgende på hjemmesiden erklærer sig indforstået med, at siden kun må anvendes til lovlige formål, og at det ikke er tilladt at udføre handlinger, som kan skade hjemmesiden, herunder at tilføje eller fjerne noget fra hjemmesiden eller forsøge at få adgang til dele af hjemmesiden, som ikke er tiltænkt den pågældende besøgende.

Denne ansvarsfraskrivelse og hjemmesidens indhold er udelukkende underlagt dansk lov bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler. Enhver tvist, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne ansvarsfraskrivelse skal, medmindre den kan afgøres i mindelighed, udelukkende afgøres af retten i Danmark.

Ansvarsbegrænsning
PENTEL bestræber sig på altid at holde informationerne på denne hjemmeside korrekte og ajourførte. Vi kan dog ikke holdes ansvarlige for tab som følge af fejlagtige eller manglende oplysninger på hjemmesiden eller manglende tilgængelighed til hjemmesiden. Dette omfatter direkte såvel som indirekte tab, herunder tab som følge af driftsforstyrrelser og lignende. Endvidere har indholdet på hjemmesiden udelukkende karakter af information. Brug af oplysningerne må ikke opfattes som professionel rådgivning eller bruges som erstatning herfor.

Links til andre hjemmesider
Vores hjemmeside indeholder links til andre internetsider. Hvis du bruger disse links, forlader du denne hjemmeside. Som bruger skal du være opmærksom på, at PENTEL ikke er ansvarlig for andre hjemmesiders indhold.